Kontakta oss, Styrelse

Denna hemsida uppdateras ej och upphör under våren 2020!

Välkommen till vår nya hemsida:


https://www.austin-morris-wolseley.se/


MORRIS AUSTIN WOLSELEY KLUBBEN


Verkar för bevarandet av alla Austin, Morris och Wolseley bilar
Vi är anslutna till MHRF som har förmånliga försäkringar.
Medlemsavgiften är 200 SEK / år.

Plusgiro: 4548822-8

Klubbens adress är: Ljunggatan 37, 244 65 FURULUND
Styrelse 2019-2020

Ordinarie ledamöter


Anders Håkansson

Ordförande
Tel: 0708-607169
E-post: anders@hamborg.se

'

Per Lindholm

Sekreterare
Tel: 0430-26158
E-mail: perlindholm1@hotmail.com


Göran Carlsson

Kassör / Matrikel / Webb / GDPR
Tel: 046-736131'
E-post: kontakt@morriswolseley.se


Anders Lundgren

Ledamot
Tel: 0510-80618, 0702-956554
E-post: anders.h.lundgren@gmail.com


Claes Askman

Vice Ordförande
Tel: 042-72004, 0705-160210
E-mail: claes.askman@telia.com

Suppleanter


Sven Haraldsson
Tel: 0707-337058
E-post: svenharaldsson@outlook.com


Rolf Öhlen
Tel: 060-563002, 0702-424131
E-post: ro060156635@gmail.comValberedning


Bengt Möller Sammankallande
Tel: 040-212835, 0763-912835
E-post: b.moller@live.se


John North
Tel: 0480-65203


Revisor
Thorsten Rosengren
Tel: 044-81425, 0706402067
E-mail: th.rosengren@telia.com


Inger Heidne Suppleant
Tel: 042-72004, 0705-160210
E-mail: inger.heidne@telia.com

Historiker England
Mike Parry
Tel: +44-7470200484
E-post: ferrit40@hotmail.com


Kontaktmän
Emil Larsson Morris Oxford

& Cowley II-lV
Tel: 026-162069, 0705-609946
E-post: 89x2@hotmail.com


Bengt Hammarstedt, Morris Oxford - Serie V-Vl. Austin Cambridge 59-61
Tel: 072-4549 822
E-mail: b.hammarstedt@telia.com


John North, Kalmar län
Tel: 0480-65203


Rolf Öhlen, Austin
Tel: 060-563002, 0702-424131
E-post: ro060156635@gmail.com


Anders Lundgren, Västra Götaland
Tel: 0510-80618, 0702-956554
E-post: anders.h.lundgren@gmail.com