Klubbtidning

Denna hemsida uppdateras ej och upphör under våren 2020!

Välkommen till vår nya hemsida:


https://www.austin-morris-wolseley.se/


Välkommen till vårt glada gäng!

The Morris Post

The Morris Post har utvecklats från ett enkelt nyhetsblad till en tidning på f.n. 24 sidor. 

Formatet är A5.

Som medlem kan du ta del av reportage om medlemmarnas bilar, eller varför inte skriva om din egen? Vi skriver också om olika evenemang, mektips m.m.


Tidningen trycks helt i färg med hög kvalitet och utkommer fyra gånger om året.

Material till tidningen mailas till kontakt@morriswolseley.se


www.morriswolseley.se © 2019