Lasse ser tillbaka

Denna hemsida uppdateras ej och upphör under våren 2020!

Välkommen till vår nya hemsida:


https://www.austin-morris-wolseley.se/


Tack för dessa åren!

Allting började egentligen redan 1996 när min gode vän Sven-Erik Gustafsson startade The Mini Minor Club tillsammans med Hans Teinvall.

Då handlade det framförallt om Morris Minor och Morris Mini. Både jag ochJohn Lysén var med, och jag var sekreterare. Vi hade mycket roligt ochreste flera gånger till England för att besöka Beaulieu veteranmarknad.

Dessvärre avled Sven-Erik redan 2003, och jag och John funderade på om vi skulle lägga ner klubben eller starta om. Som ni vet valde vi det senare, och kallade oss lite kryptiskt

för Svenska 6/80 & MO/MM registret som stod för Morris Oxford MO, Morris Six MS, Wolseley 4/50, 6/80, Morris Minor och Morris 8.


Resten är historia, men det har varit en fantastisk resa att ha fått vara med om att både starta vår klubb och sedan leda den ända fram till idag. Men var sak har sin tid, och tretton år vid rodret får väl anses vara tillräckligt; man ska byta ledning då och då för att inteköra i samma gamla hjulspår.

Nu lämnar jag över ordförandeklubban till Anders Håkansson som jag har det störstaförtroende för. Han kommer att föra klubben vidare mot nya mål och ny inspiration. Jag tackar alla er medlemmar som gjort denna resa möjlig. Utan er hade det aldrig gått. Jag tackar Bengt Möller som också har lämnat styrelsen efter lång och trogen tjänst. Men jag vill också hälsa Per Lindholm och Sven Haraldsson välkomna till styrelsen. Fast om ni trodde att ni blir av med mighelt nu så måste jag tillägga att jag sitter kvar i styrelsen ett år till som vice ordförande....

Ha en härlig sommar och hoppas vi ses på något evenemang.


Sommaren 2016.

Hälsn. Lasse L

Det var endast jag och John som skötte hela ruljangsen och vi gjorde allt från att skriva

medlemstidningen som vi döpte till The Morris Post till att sköta medlemsmatriklar och

ekonomi. Bengt Möller kom med tidigt och hjälpte till med tryckningen av tidningen bland

annat. Åren gick och vi växte så mycket att vi insåg att nu måste vi bilda en riktig klubb med

styrelse, årsmöte och allt vad det innebär. Året var 2008. Så småningom bytte vi både namn

och logotype till nuvarande Svenska Morris & Wolseley Klubben, betydligt lättare namn att

förstå.

GC