Medlemsansökan

I inträdesavgiften ingår minst en tidning,nyhetsbrev och digital medlemsmatrikel.

Familjemedlem gratis, men endast ett utskick per gång av tidningar etc.


Klubbens Plusgiro är 4548822-8.


Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.


Om du har flera bilar skriv in dessa i meddelandefältet.

MEDLEMSANSÖKAN 


Från den 1 september gäller medlemsavgiften för hela 2020!